facebook tracking
Departments

Optimointikeskus henkilökunta / Optimerinscenter personal

Connect
Optimointikeskus henkilökunta / Optimerinscenter personal


Optimointikeskus henkilökunta

Sinulla on mahdollisuus tehdä työtä siellä missä tapahtuu, eli Ahola Transportin optimointikeskuksissa.

Sinä suunnittelet lastinkäsittelyä ja lastaat Ahola Transportin ajoneuvoja optimaalisesti.

Sinun työsi käsittää sekä tiimityötä että yksittäistä ongelmaratkaisua.


Personal vid våra optimeringscente

Du har möjlighet att jobba där det händer, ute i Ahola Transports lastoptimeringscenter.

Du planerar lasthanteringen och lastar Ahola Transports fordon optimalt.

Ditt arbete omfattar både teamarbete och enskild problemlösning.

Työpaikka ja kulttuuri / Arbetsplats och kultur

Työpaikka ja kulttuuri

Tiimityö ohjaa suurimman osan päivittäisistä työtehtävistä. Sinun kolleega on siellä sinua varten ja sinä häntä varten.

Teet työtä modernissa työympäristössä missä on viimeisin tekniikka sinua varten jotta sinä voisit päivittäin auttaa meidän asiakkaita.

Kaikkia arvostetaan ja kaikkien työ on yhtä tärkeä. Ahola Transportissa onnistumme yhdessä!

 

Arbetsplats och kultur

Teamarbete styr majoriteten av de dagliga arbetsuppgifterna. Din kollega finns där för dig och du finns där för dem.

Du arbetar i moderna arbetsmiljöer där den senaste tekniken finns till för att hjälpa dig att hjälpa våra kunder varje dag.

Alla respekteras och allas arbete är lika viktigt. Hos Ahola Transport lyckas vi tillsammans.

 

Workplace and culture

Team work guides most of your daily tasks. Your colleague is there for you and you are there for them.

You work in a modern work environment where you have the latest technology so you can help our customers every day.

Everyone is respected and everyone's work is equally important. At Ahola Transport we succeed together.

Already working at Ahola Transport?

Let’s recruit together and find your next colleague.

Teamtailor

Career site by Teamtailor